Privacy

Doelstelling
Op de website EduView.nl bieden we hulp en ondersteuning bij het leren door het aanbieden van informatiepagina's en overhoringen.

EduView account
Wanneer je een EduView account aanmaakt dan slaan we de volgende persoonlijke informatie op:
- Voornaam
- Achternaam
- E-mailadres

Wanneer je inlogt met je EduView account dan slaan we de volgende persoonlijke informatie op:
- E-mailadres
- IP-adres

Google account
Wanneer je inlogt via Google dan krijgen we de volgende informatie van Google die op onze servers wordt opgeslagen:
- Voornaam
- Achternaam
- E-mailadres
- IP-adres

De volgende gegevens ontvangen we van Google, maar wordt niet opgeslagen:
- Taalvoorkeur
- Profielfoto

Microsoft account
Wanneer je inlogt via Microsoft dan krijgen we de volgende informatie van Microsoft die op onze servers wordt opgeslagen:
- Voornaam
- Achternaam
- E-mailadres
- IP-adres

Gegevens tijdens gebruik
Wanneer je de website gebruikt om opdrachten te oefenen wordt de volgende informatie opgeslagen en aan jouw account gekoppeld:
- Leerjaar
- Niveau
- Gemaakte vragen
- Gegeven antwoorden

Alle gegeven antwoorden worden gebruikt om te analyseren wat de kwaliteit van de vragen zijn.
Deze gegevens worden niet met derden gedeeld.

Bewaartermijn
Accountgegevens blijven bewaard totdat het account wordt gedeactiveerd.
Inloggegevens blijven één jaar gekoppeld aan een account. Na één jaar worden deze gegevens geanonimiseerd zodat ze niet meer terug te herleiden zijn tot een account.
Gemaakte vragen en gegeven antwoorden blijven twee jaar gekoppeld aan een account. Na twee jaar worden deze gegevens geanonimiseerd zodat ze niet meer terug te herleiden zijn tot een account.

Verwerking van gegevens door derden
Op deze websites wordt het verkeer geanlyseerd met Google Analytics.
Daarnaast worden er advertenties van Google Adsense getoond.
Waneer het plaatsen van cookies wordt geaccepteerd zal Google tracking-cookies plaatsen waardoor Google en zijn partners advertenties weergeven op basis van uw bezoek aan deze site en/of andere sites op internet.

Inzage en verwijderen van gegevens
Wil je de gegevens inzien die wij over jou hebben? Of wil je dat we al jouw gegevens wissen dan kan je een mail sturen naar info@eduview.nl

Versie 24-10-2020